“บอม สินเจริญ” เชิญร่วมส่งกำลังใจชมมินิคอนเสิร์ตคนพิการ “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม”

“บอม สินเจริญ” เชิญร่วมส่งกำลังใจชมมินิคอนเสิร์ตคนพิการ “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม”

 

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2566 ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ จัดงาน “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” มินิคอนเสิร์ตแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนพิการ ส่งเสริมให้สังคมมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคนพิการในทุกรูปแบบ เพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ”

 

โดยคณะเจ้าหน้าที่ พก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิงศิริกุล ศรีสง่า ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาวาอากาศเอกสุกิจ บุณย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมร้องเพลงและการแสดงของน้องๆ คนพิการในสังกัด พก. ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณบอม คุณบอย คุณเบิ้ล พี่น้องสินเจริญ บราเธอร์ส ฝึกซ้อมร่วมกับ ศิลปิน S2S

 

สำหรับงาน “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 19.30 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 โดยได้มีศิลปิน นักแสดงมาร่วมทำกิจกรรมบนเวทีมากมาย อาทิ สินเจริญ บราเธอร์ส, ติ๊ก ชีโร่, มอส ปฏิภาณ , หนึ่ง จักรวาล , ที-สเกิ๊ต (มาร์ จอย กิ๊ฟ) เป็นต้น นอกจากนี้สามารถเลือกชมและซื้อสินค้าจากบูธจำหน่าย พร้อมการสาธิตผลิตภัณฑ์ของน้องๆ ได้ที่งาน ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. มุ่งหวังให้มีการสื่อสารในสังคม สร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ ก่อเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการเพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต่อไป