HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นักเรียนโรงเรียนมารดานฤมล โชว์ศักยภาพผลงานนวัตกรรุ่นเยาว์ สู่ความเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคต

นักเรียนโรงเรียนมารดานฤมล โชว์ศักยภาพผลงานนวัตกรรุ่นเยาว์ สู่ความเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคต ในงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ “Drivn Innovation Via Young Generation ” ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านคนรุ่นใหม่

บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้  ภายใต้หัวข้อ  “Drivn Innovation Via Young Generation ” ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านคนรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนมารดานฤมล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  บาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์ลัย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต,เชอร์คาร์โรลีน พันวิลัย ผู้อำนวยการฯ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมา อลิส ,คณะซิสเตอร์ ,คณะเซอร์,รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางวัว,ตำบลบางสมัคร ผู้แทนชุมชน และ ผู้ปกครอง โดยมีนางสาวปัญจพร แจ่มแจ้ง  กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์   โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้  เป็นการจัดนิทรรศการนวัตกรรมของนักเรียน ม. 4 และ ม. 1 นิทรรศการตามเอกลักษณ์ และจุดของโรงเรียน 6 นิทรรศการ และ  นิทรรศการจากบริษัทเอ็มม่า อลิส

สำหรับโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ  “Drivn Innovation Via Young Generation ” ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านคนรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงศักยภาพในด้านการสร้างชิ้นงานผ่านการเรียนนวัตกรรม

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาพร้อมสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการอีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์ให้เป็นนวัตกรที่ดีในอนาคต
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บาทหลวง ดร.เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวว่า งานนวิชกการวัตกรรมหรือชิ้นงานที่วางเรียงรายหลายสิบชิ้นหาดูได้ตามโรงเรียนอื่นๆได้ไม่ยาก  แต่ผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนมารดานฤมล ต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่นวัตกรโรงเรียนมารดานฤมลสร้างขึ้นมาย่อมไม่ธรรมดามีมากทางผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  แตกต่างจากที่อื่น  ไม่ใช่ทักษะด้านสติปัญญา แล้วไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่เห็นวางเรียงราย เพราะจะผิดจากชื่อมารดานฤมล เพราะคำว่า “นฤมล” แปลว่าบริสุทธิ์ไร้มลทิน ถ้าแปลตามหลักศาสนาคริสต์ เรียกว่าปราศจากบาปกำเนิด ฉะนั้นแม่พระทีตั้งอยู่บนเวทีนี้ เป็นสตรีและมนุษย์แท้เพียงคนเดียวที่ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ที่บังเกิดมาปราศจากบาปกำเนิด นี่จึงเป็นความพิเศษอันดับแรกของชื่อ “โรงเรียนมารดานฤมล” บริสุทธิ์ไร้มลทิน มารดาที่เกิดมาปราศจากบาปกำเนิดนี้ชื่อว่า “มารี”  ได้รับเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นแม่หรือเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า  มารดานฤมลจึงเป็นโรงเรียนพิเศษที่ไม่สามารถหาดูได้ในโรงเรียนอื่นๆ ถ้าเกิดสิ่งที่เรานำเสนอหาดูได้ในโรงเรียนอื่นๆเราจะไม่ใช่หนึ่งเดียวอีกต่อไปเหมือนกับชื่อโรงเรียนของเรา ต่อไปคือสกิล skill ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องมี skill  ทักษะ คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ได้ ชิ้นงานที่อยู่ตรงนี้มาจากทักษะที่เราสอนให้เด็ก  คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้  และ attitude  แอททิทูด แปลว่าทัศนคติ นักเรียนของเราถูกหล่อหลอม ไม่แค่ผลงานที่ตั้งอยู่ แต่ถูกหล่อหลอมเป็นตัวตน วิชาการและนวัตกรรมเป็นตัวตนของนักเรียน ทัศนคติคืออะไรเด็กของโรงเรียนมารดานฤมล จะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี ให้อภัยคนอื่น เสียสละเพื่อคนอื่น การทำงานเป็นทีมฟังความคิดเห็นของคนอื่น และวิถีชีวิตของโรงเรียนมารดานฤมล  เด็กนักเรียนหลังจากผ่านการเรียนรู้ทุกแบบกลุ่มสาระแล้ว เขาจะสามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของเขาได้ ภัยต่างๆที่ผู้ปกครองกังวลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า เชื่อมั่นว่าโรงเรียนมารดานฤมล จะปลูกฝังในนักเรียนของเขามี attitude  แอททิทูด  ทัศนคติว่าสิ่งใดมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อเขาในอนาคต

ทั้งนี้เพราะทางโรงเรียนได้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมา อลิส  โดยคุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ และคณะครู ที่มาสอนหลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์   จึงทำให้นักเรียนมีผลงานผลงานนวัตกรรุ่นเยาว์ มาแสดงในงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ “Drivn Innovation Via Young Generation ” ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านคนรุ่นใหม่ สู่ความเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคต

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง