HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตระการตา งานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองท่าช้างในเทศกาลงานงิ้วเมืองสุพรรณบุรี

ที่ศาลาประชาคมเจ้าพ่อท่าช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายยุทธตนัย แจ่มศรี ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดงานประเพณีทศกาลงานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่าช้าง ประจำปี 2567 มีคณะกรรมการ พี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อสายจีน คณะครูอาจารย์ ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุ หนูน้อยชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถม และมัธยม แต่งกายด้วยชุดกี่เพ้า และอาหมวย อาตี๋ สีแดงสดใสสวยงามเข้าร่วมขบวนแห่ออกจากศาลาประชาคมเจ้าพ่อท่าช้าง ไปรอบตลาดท่าช้าง ในขบวนมีขบวนสิงโต และมังกร ร่วมขบวนแห่ และการแสดงการเชิดสิงโต การแสดงการต่อตัวของหนูน้อย การแสดงมังกร พ่นไห มังกรพ่นน้ำ มังกรปีนเสา ในบรรยากาศที่อากาศร้อนอบอ้าว

การจัดงานประเพณีเทศกาลงานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่าช้าง ประจำปี 2567 คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อตลาดท่าช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในตลาดท่าช้าง ร่วมกันจัดขึ้นภายในงานจัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่ธงเกียรติยศ ขบวนกระเช้าบุปผาชาติการแห่เชิญเจ้าพ่อในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง การร่วมเปียตะเกียงศักดิ์สิทธิ์ การร่วมเปียของศักดิ์ของศาลเจ้าพ่อตลาดท่าช้างซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเทศกาลงานงิ้วศาลเจ้าพ่อตลาดท่าช้าง เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน ร่วมกันเพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน. เป็นการนำเงินรายได้ในการจัดงานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดท่าช้าง เพื่อช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุข์ยากเดือดร้อน ด้านสาธารณภัยทั่วไป ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้

บรรยากาศบวนแห่ มีการแสดงแสดงการเชิดสิงโต การต่อตัวโดยหนูน้อยอายุกล้าหาญ ขบวนบุปผาชาติ โดยหนูน้อยชั้นอนุบาลเป็นคนหาบเดินในขบวน ระหว่างที่ขบวนแห่เดินไปรอบตลาดตลาดแม้จะเป็นช่วงเช้าแต่อากาศร้อนอบอ้าว ผู้ปกครองซึ่งสภาพอากาศพากันเตรียมตัวมาอย่างโดยการเอาพัดลมตัวเล็มมาเป่าให้บุตรหลาน บางคนก็ใช้พัด ช่วยผ่อนคลายความร้อน พอถึงช่วงที่สิงโตและมังกร และบรรดาสาวน้อยพันปีจากชมชรมผู้สูงอายุ แสดง ซึ่งต้องใช้เวลานาน บรรดาหนูน้อย และสาวรุ่น ยืนรอไม่ไหว ต้องเปลี่ยนอิริยาบทจากยืนเป็นนั่งกับพื้น โดยมีผู้ปกครองคอยเอาพัดลมามเป่า เอาพัดมาพัด ผู้ปกครองบางคนก็เอาลูกนั่งรถเข็น คอยถ่ายภาพเก็บความน่ารักไว้เป็นที่ระลึกกันไป
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี