HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ททท. จับมือแม็คยีนส์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “เที่ยวฟิน in ภาคกลาง”

เริ่ม 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ออกเดินทางท่องเที่ยวและพักค้างใน 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพียงแค่ทุกท่านลงทะเบียนร่วมสนุก และปฏิบัติตามกฏกติกาของ “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ในโครงการ “เที่ยวฟิน in ภาคกลาง” เพียงเท่านี้ก็จะได้รับเสื้อ Mc สุดเท่ ลายประจำจังหวัดไปใส่สวยๆกันเลยค่ะ เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1. ดำเนินการกรอกรายละเอียดใน Line OA ของโครงการฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. มีการพักค้างแรมอย่างน้อย 1 คืน ในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว (17 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี, กรุงเทพมหานครฯ, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร)
3. อัพโหลดหลักฐานในระบบ Line OA ของโครงการฯ ดังนี้
3.1 อัพโหลดใบเสร็จค่าที่พักและร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดที่เดินทางไปท่องเที่ยวและใช้บริการ โดยเมื่อรวมทุกใบเสร็จแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 บาท / 1 คนค่าที่พัก จะต้องมีใบเสร็จที่ระบุค่าห้องพักอย่างน้อย 600 บาท / 1 คืน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าค่าห้องพักมียอดต่ำกว่าที่กำหนด นักท่องเที่ยวรายนั้นจะไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล แม้มูลค่ารวมในใบเสร็จอื่นๆจะมากกว่า 1,500 บาท
3.2 โพสต์ภาพ พร้อมเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว (ตั้งค่าการโพสต์เป็นสาธารณะ) และทำการบันทึกหน้าจอการโพสต์(แคปหน้าจอ) พร้อมติด Hashtag # แฮชแท็กทุกข้อความจะต้องเขียนขึ้นบรรทัดใหม่ ห้ามเขียนติดกัน
3.3 วิธีการรับของรางวัล(เสื้อ)
3.3.1 นักท่องเที่ยวสามารถขอรับของรางวัลได้ ณ ร้าน Mc shop เฉพาะสาขาตามที่กำหนด
3.3.2 กรุณาสมัครสมาชิก Mc CLUB เพื่อรับสิทธิ์รับเสื้อที่ระลึกประจำจังหวัด ณ ร้าน Mc shop
3.3.3 ระยะเวลาการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ QR code จากระบบ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือ จนกว่าของรางวัลจะหมด
3.3.4 นักท่องเที่ยวมีสิทธิ์รับเสื้อลายประจำจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่ระบุในใบเสร็จค่าที่พักเท่านั้น และต้องไม่เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่ในบัตรประชาชน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสะสมเสื้อลายประจำจังหวัดได้ทั้ง 17 จังหวัดในภาคกลาง
3.3.5 ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดมอบเสื้อให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ททท. กำหนด โดยคำตัดสินจาก ททท. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัดจึงขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามกติกาอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น

เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัดจึงขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามกติกาอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น หมายเหตุ
1. เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดให้กับ Admin เพื่อตรวจสอบและขอความกรุณาจากผู้ร่วมกิจกรรมรอการอนุมัติและจัดส่ง QR Code เพื่อรอรับของที่ระลึกภายใน 3 ชั่วโมง (ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ร่วมกิจกรรมจัดส่งให้เจ้าหน้าที่)
2. กรณีเกิดปัญหาและต้องการสอบถามรายละเอียดของโครงการ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Line OA ของโครงการได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม