HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงครามเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงสงกรานต์ตั้งเป้าตายเป็นศูนย์

ที่ลานหน้าศาลากลาง นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งจังหวัดร่วมกับภาครัฐ,เอกชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและอาสากู้ภัยต่างๆกว่า 10 หน่วยงาน เตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 11 ถึง17 เมษายนนี้ โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันต่างๆ ตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงของถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงของยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และด้าน

การช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งดำเนินการรณรงค์ช่วงควบคุมเข้มข้น โดยมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 13 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 13 คน และมีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตั้งจุดตรวจหลัก อำเภอละ 2 จุด รวม 6 จุด

ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางสัญจรในช่วงสงกรานต์ รวมทั้ง มีการจัดตั้งจุดบริการ/ด่านชุมชน จำนวน 29 จุด เพื่อเฝ้าระวังกำกับ ป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเยงของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุราขณะขับขี่ เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ คาดว่าจะสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม