HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กาญจนบุรี “ผ้าป่าพัฒนาการศึกษา” สานฝันโครงการสร้างโดมอเนกประสงค์ให้โรงเรียนบ้านหนองกรด

โรงเรียนบ้านหนองกรด พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศิษย์เก่าและชุมชนในเขตบริการ มีมติร่วมกันจัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ในโรงเรียนบ้านหนองกรด งบประมาณที่จะต้องการใช้จำนวน 1,054,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองกรดมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์และได้ดำเนินการขออนุญาตกับทางคณะกรรมการเรี่ยไรจังหวัดกาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว
ันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองกรด ตั้งอยู่ที่ ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้นั้นมาสร้างโดมอเนกประสงค์ให้แกโรงเรียน โดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ที่ 1,054,000 บาท โดยมี นาง อรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธี คุณ พลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาร่วมงาน นาย สุทิน ทองร้อยยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วงและเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกรด นายเรืองฤทธิ์ เปรมศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนายณรงค์ อึ้งจิ๋ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เป็นกรรมการสถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน โดยมีนายณัฐพล ทองร้อยยศ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส (เจ้าภาพทอดผ้าป่า) ซึ่งในงานนี่ยังมีผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าอีกมากมาย พร้อมยังมีชาวบ้านที่มาร่วมกันออกโรงทานกันอีกมากมายหลายร้านอีกด้วยและก็ยังมีครัวน้องพลอยปันสุข ของคุณ พลอย ธนิกุล ก็ได้นำก๋วยเตี๋ยวมาร่วมออกโรงทานด้วย

ในการที่จะสร้างโดมอเนกประสงค์ในครั้งนี้ทางนายณัฐพล ทองร้อยยศ หรือผู้ใหญ่อ๊อฟ ได้เห็นว่าก่อนที่จะมาทำผ้าป่าที่จะนำเงินมาสร้างโดมนั้น โดมได้มีการก่อสร้างไว้เป็นโครงไว้แล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งเป็นการสร้างโดยเป็นการรวบรวมเงินจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนแล้วสร้างกันขึ้นมาแต่ก็สร้างไม่เสร็จโดยมีแค่ตัวโครงสร้างแค่นั้นเนื่องจากการรวบรวมเงินของผู้ปกครองนั้นได้น้อยมาก จึงทำให้ผู้ใหญ่ณัฐพล ได้เข้ามาสานต่อโดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ให้ใหม่ทั้งหลังโดยจะมีการรื้อโครงสร้างเก่าออกทั้งหมดแล้วสร้างให้ใหม่ทั้งหมด

ในงานวันนี้ได้เงินจากการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของทุกช่องทาง ในวันนี้ได้เงินทั้งหมดเป็นจำนวน 1,048,475 บาท ถือว่าเป็นยอดที่เยอะมาก จึงทำให้โดมอเนกประสงค์นั้นได้มีการก่อสร้างขึ้นในเร็ววันนี้เป็นอย่างแน่นอน จึงต้องขอขอบบคุณกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ จึงทำให้น้องๆนักเรียนได้มีโดมอเนกประสงค์ไว้ทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ต้องตากแดดร้อนๆกันอีกแล้ว ทางผู้ใหญ่ณัฐพล ก็จะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับ นาย สิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดต่อไป
กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี