อย่ารีรอ! “นายกอ้วน” ยื่นข้อเสนอต่อ “นอภ.สนามชัยเขต” เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากช้างป่า

วันที่ 17 ต.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรัชญา พิมพาแป้น นอภ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อร้องเรียนจากชาวบ้านจากตำบลท่ากระดาน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่า มี พ.ต.อ.วรานนท์ บุราณรมย์ ผกก.สภ.สนามชัยเขต นายก อบต.ในเขต อ.สนามชัยเขต หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
นายทรัพย์ทวี กุลสารี นายก อบต.ท่ากระดาน กล่าวว่าเหตุการณ์ช้างป่าบุกรุกที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยและทรัพย์สิน เป็นวงกว้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องพิจารณาประกาศให้พื้นที่ ที่ถูกบุกรุกจากช้างป่า เป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากช้างป่า จากนั้นให้สำรวจความเสียหาย พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งระดมสรรพกำลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินพืชผลทางการเกษตรเสียหาย เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

 

โดยกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายที่ชัดเจน รวมทั้งจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์เครื่องมือและอื่นๆ ที่จำเป็น ต้องบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามช้างที่อยู่นอกคูกันช้าง ให้กลับเข้าไปอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทั้งหมด หลังจากที่ช้างกลับคืนสู่ป่าแล้ว ต้องดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก โดยใช้รถแบล็คโฮ ปรับปรุงคูกันช้าง ตลอดแนว อ.สนามชัยเขต และ อ.ท่าตะเกียบ ให้มีความสะดวกในการใช้รถยนต์ ตรวจสอบและป้องกันช้างออกจากแนวคูกันช้าง พร้อมกับติดตั้งกล้อง CCTV ที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ ใช้โดรนบินตรวจสอบในป่าที่ข้างอาศัยอยู่ และเข้าไปสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ จัดหาอาหารที่ช้างชอบ เช่น กล้วย อ้อย หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น ไปกองไว้ข้างๆ แหล่งน้ำ ที่ทางราชการไปดำเนินการก่อสร้างไว้ในเขตคูกั้นช้าง เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา