HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 15 กลับมาอีกครั้ง

วันที่ 2 ธ.ค. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา โดยมี นางสาวลิปิการ์ กําลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐ- เอกชน ร่วมในพิธีเปิด ที่เวทีหลักหน้าธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง จ.ชลบุรี

เมืองพัทยา โดยสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 15 กำหนดจัดงานทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 ธันวาคม 2566 และวันที่ 6 -14 มกราคม 2567 จำนวน 12 วัน สถานที่จัดงานตั้งแต่ที่ทำการตำรวจชุมชนเขตงานที่ 8 (ป้อมตำรวจนาเกลือ) ถึงสะพานยาวนาเกลือ

โดยในวันนี้ นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้เดินเท้าพบปะทักทายพ่อค้าแม่ค้า ก่อนเปิดงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 15 ด้วยบรรยากาศคึกคัก ทั้งพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับการตอบรับและแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง และสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และมีความโดดเด่น นำมาสร้างมูลค่าให้ประชาชนและชุมชนต่อไป