HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะสงฆ์อำเภอศรีราชา นำพระภิกษุสงฆ์พร้อมอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมกันเดินธรรมยาตราเป็นวันที่ 3 แล้วไปยังวัดหุบบอนวนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา13.30น.ของวันที่4ธันวาคม 2566ที่วัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา พระครูสุภัทรธรรมฺธาดา เจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เดินนำพระสงฆ์ 120 รูปพร้อมด้วยอุบาสก-อุบาสิกา 30คน ออกเดินธรรมยาตรา จากวัดเขาช่องลม ไปตามเส้นทางสายเขาช่องลม-หุบบอน ไปยังวัดหุบบอนวนาราม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยพระสงฆ์อำเภอศรีราชาทั้งหมดได้ออกเดินธรรมยาตราตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ธันวาคม โดยเริ่มเดินจากวัดโค้งดารา วัดหินกอง วัดเขาช่องลม วัดหุบบอนวนาราม และสิ้นสุดโครงการในวันที่6ธันวาคม2566ที่วัดเนินตอง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นอาจริยบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ซึ่งคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ออกเดินจากวัดเขาช่องลมไปตามเส้นทางท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดไปยังวัดหุบบอนวนาราม ระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

โดยการออกเดินธรรมยาตรา ทางพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยพระครูสุภัทรธรรมฺธาดา เจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา พระครูสุนทรธรรมวินิจเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรงและคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่11แล้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

 

ภาพ/ข่าว ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี