HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวบ้าน ข้าราชการจิตอาสา 100 คน ตื่นเต้นและมีเสียว ขณะที่มีการฝึกใช้อาวุธปืนลูกซองยาวจริง หลังลั่นไกแล้วปืนถีบ มีนายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่

เมื่อเวลา 15.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานมอบใบประกาศณียบัตรให้กับ ชาวบ้าน ข้าราชการจิตอาสาจำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งก่อนหน้ามีการอบรมทั้งภาคทฤษฏีองค์ความรู้ขอบเขตในบทบาทหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำไปใช้ในชุมชนของตนเอง ณ ภายในหอประชุมอำเภอแปลงยาว

ด้านนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว ได้บอกว่าการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกราษฎรผู้มีคุณสมบัติและจัดตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในส่วนความตื่นเต้น ความเสียว ก็ตอนที่ ทีมครูฝึกของตำรวจตระเวนชายเเดน ที่มีการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลงภาคสนามในการฝึกใช้อาวุธปืนลูกซอง พร้อมเครื่องกระสุนจริง ทำเอาบางท่านตื่นเต้น เสียว เพราะการที่ได้มาจับอาวุธจริง จะเห็นว่าการฝึกอบรมมีความปลอดภัยสูง เพราะมีอุปกรณ์ทั้งเสื้อเกาะ ที่ปิดหู ที่สำคัญครูฝึกใส่ใจในการสอนทุกขั้นตอนไม่มีปล่อยปะละเลย

สำหรับหลังการฝึกอบรมเสร็จนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว ก็ได้เน้นย้ำ ทั้ง 100 ท่านว่า ทุกครั้งที่สวมเครื่องแบบที่ได้ไป จงตระหนักในบทบาทหน้าที่ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปร่วมช่วยเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ดีเพื่อชาวบ้านต่อไป

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา