HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เตรียมจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาดพัทยา ปีที่ 3

นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับทีมงานจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการหารือการจัดงาน “PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2024” โดยมี นายพิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนปกครอง หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วม ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ด้วย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการจัดงาน “PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2024” เทศกาลว่าวนานาชาติจากทั่วโลกบนชายหาดพัทยา ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณชายหาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะมีว่าวจากอีก 10 ประเทศมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยจะเป็นการแสดงความสวยงามของว่าวยักษ์หลายรูปแบบ หลากสีสัน บนท้องฟ้า ชายหาดพัทยา การแสดงโชว์ว่าว LED และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในการนี้จึงขอเชิญเมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมขอหารือรูปแบบการจัดงานในเบื้องต้น

นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า เมืองพัทยามีความยินดีที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงมอบหมายสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลกับทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และให้ทางบริษัทฯ เตรียมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป