HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวแสมสาร ร่วมทำบุญไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสี คุ้มครองและขับไล่สิ่งเลวร้าย

นาย อดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นำประชาชนชาวตำบลแสมสาร ร่วมจัดงานทำบุญประเพณีกลางบ้านประจำปี 2567 เนื่องในโอกาส วันขึ้น 3 ค่ำ
เดือน 3 เพื่อความเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับบรรพบุรุษ สัมภเวสี และผีไร้ญาติ ณ บริเวณชายทะเล หาดสีทอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นาย ยุทธนา สร้อยเสนา ปลัดอาวุโส อำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี มีนายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารโรงแรม เดอะนาวีเฮ้าส์ และตัวแทนพรรคเพื่อไทยอำเภอสัตหีบ สจ.ปู นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต.แสมสาร พี่น้องชาวประมง และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลแสมสาร ร่วมในพิธีจำนวนมาก

โดยภายในงาน ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา การไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสี เพื่อขอความคุ้มครองและขับไล่
สิ่งเลวร้ายออกไปจากพื้นที่ การแสดงศิลปพื้นบ้าน และแจกข้าวสาร ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ในวันนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยการนำของ นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายก อบต.แสมสาร
สำหรับ งานทำบุญขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 หรือที่ชาวแสมสาร เรียกว่าทำบุญประเพณีกลางบ้าน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในอดีตเรียกว่า “ทำบุญข้าวหลาม” โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันเผาข้าวหลามในวันทำบุญ แต่ในปัจจุบัน ไม่มีการเผาข้าวหลามแล้ว แต่ชาวบ้านก็จะซื้อข้าวหลามมา
ร่วมทำบุญแทน เพื่อสืบทอดประเพณี “ทำบุญข้าวหลาม ขึ้น 3 ค่ำ
เดือน 3 ช่องแสมสาร” สืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน

 

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี