HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

วันนี้ 24 มีนาคม 2567 ที่วัดป่าพรหมยาน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูพิศาลธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอแปลงยาว นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้นในทุกวันพระ หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง โดยเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในภาคส่วนต่างๆ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร และฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

โดยครั้งนี้โครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จัดขึ้นที่วัดป่าพรหมยาน สถานที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปเรืองแสง แห่งเดียวของเมืองไทย วัดป่าพรหมยาน ตั้งอยู่ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวัด จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สามารถเรืองแสงได้ในยามค่ำคืน เป็นภาพอันงดงามดูเข้มขลังเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถือเป็นความสวยงามทางด้านพุทธ ศิลป์ที่หาชมได้ยาก เพราะมีเพียงแค่แห่งเดียวในเมืองไทย

การเดินทางไปชมพระพุทธรูปเรืองแสง วัดป่าพรหมยาน ฉะเชิงเทรา วัดป่าพรหมยาน ตั้งอยู่ที่ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร

 

อาษา/ปรีญาภณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา