ผู้ว่าฯแปดรื้ว ตรวจเยี่ยม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืคือน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

วันที่ 20 มิ.ย.66 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

ในพื้นที่ อ.แปลงยาว โดยมี นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นอภ.แปลงยาว นายดนัย ตัณฑวุฑโฒ นายก ทต.วังเย็น นายสมยศ พูลสวัสดิ์ กำนัน ต.วังเย็น ผญบ. และพี่น้องประชาชนชาว ต.วังเย็น ให้การต้อนรับ ณ รร.ไทรทองอุปถัมภ์ หมู่ 1 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา