HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.นครราชสีมา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อความสะดวกของพี่น้อง ปชช.ที่มาติดต่อราชการ และรองรับการทำงานของ อบจ.ในอนาคต

วันนี้ (4 มีนาคม 2567) เวลา 10.19 น. ที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) บ้านเดื่อ หมู่ 8 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) เป็นแบบอาคาร 9 ชั้น พร้อมอาคารลานจอดรถ 6 ชั้น บนเนื้อที่กว่า 46 ไร่ ที่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ และขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา กำลังดำเนินการขอใช้พื้นที่เพิ่มอีกจำนวน 100 ไร่ เพื่อให้กองราชการต่างๆ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้อยู่ที่เดียวกัน และให้มีสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีบรรยากาศที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแห่งเดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการขยายกรอบอัตรากำลังจากการจัดตั้งกองราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อให้เพียงพอกับภารกิจ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (แห่งใหม่) และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่ขึ้น ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 600 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2567 คาดว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีจึงแล้วเสร็จ.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์ วงศ์สารสิน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา