HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

7 วันยังดับไม่ได้ จังหวัดเลย สนธิกำลังเร่งดับไฟป่า ภูสะนาว-ภูหินยอง

วันนี้ ( 7 มี.ค. 2567)  นับเป็น 7 วันแล้วที่ เกิดไฟป่าเผาภูสะนาวยาวไปถึงภูหินยอง ครอบคลุม ต.ศรีสองรัก และ ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ. เลย หน่วนงานและองค์กรในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้ง อบต.ศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28 บูรณาการอ ตรากำลังวัสดุ อุปกรณ์ในการดับไฟป่าและอุปกรณ์ทำแนวกันไฟป่า กับหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 กรมทหารพรานที่ 21 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย และได้บูรณาการร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าอุดรธานี ศูนย์ป่าไม้เลย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย ท่าลี่ เอราวัณ ปากชม ภูหลวง และหน่วยทหารค่ายศรีสองรัก ผู้นำหมู่บ้าน (ท้องที่ตำบลศรีสองรัก) โดยกำหนดวางแผนการควบคุมไฟป่าและระดมกำลังพลเข้าสกัดไฟ พร้อมทำแนวกันไฟ ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นป่าภูเขาสูงชัน และอากาศที่ร้อน เศษไม้ ใบหญ้าแห้งและตายทับถม ลมพัดแรงเป็นระยะ ๆ ที่เอื้อต่อการลุกไหม้ของไฟป่า ทางจังหวัดเลย ขอให้ผู้เข้าร่วมภารกิจทุกท่านแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม และเตรียมอุปกรณ์ในการดับไฟป่าและอุปกรณ์ทำแนวกันไฟป่ามาพร้อมด้วย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มไว้สำหรับผู้เข้าร่วมภารกิจทุกท่านในครั้งนี้ด้วยแล้ว

 

 

 

 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย พ.ท.รพีพงศ์ นิติสมบูรณ์ หัวหน้านโยบายและแผน ผู้แทน รอง กอ.รมน.จ.เลย พ.ต.อ.วรชัย บางยี่ขัน ผู้กำกับการสถานีตรวจภูธรเมืองเลย พ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายอรุณ ทุมวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี นายธนภัทร จันทรสีมาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย นายประจวบ ศีลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก และ พ.ท.นุกร โรจนภานุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การควบคุมไฟป่าภูหินยอง ภูสะนาว และภูน้อย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หลังเกิดเหตุการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 จากภูหินยอง ลุกลามขยายวงกว้างไปยังภูสะนาว และภูน้อย

 

 

 

 

 

โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ระดมกำลังพล พร้อมบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี ทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ตลอด 5 วันที่ผ่านมา ด้วยการเป่าลม และกวาดใบไม้ ใช้เป็นแนวกันไฟ จนกระทั่งล่าสุดขณะนี้ สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ลุกลาม แต่ยังคงเฝ้าระวังลูกไฟ เนื่องจากสภาพอากาศ และใบไม้แห้งที่สะสมภายใต้ซอกหิน ที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดไฟป่า อีกทั้งเป็นการป้องกันการลุกลามสู่แหล่งท่องเที่ยวภูพุทโธ

 

 

 

สำหรับแนวทางการป้องกันไฟป่า นอกจากการช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานแล้ว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น วิ่งเทรล ปั่นจักรยานผ่านเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลรักษาป่า รวมถึง รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการหวงแหนดูแลรักษาป่า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย