HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรีตรัง ตอกย้ำ สู่ความเป็นโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิชั้นนำ

วันที่ 2 ก.พ. 2567  นายทรงกด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน เปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรีตรัง ตอกย้ำสู่ความเป็นโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ ชั้นนำของภาคใต้ โดยมี นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลธนบุรีตรัง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลธนบุรีตรัง

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง อยู่เคียงข้างพี่น้องชาวตรังมายาวนานกว่า 40 ปี และค่อยๆเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญ ที่เราจะไปสู่การบริการในระดับตติยภูมิ เป็นการเพิ่มศักยภาพ โรงพยาบาล ตรังรวมแพทย์ สอดรับกับยุคสมัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสมัยใหม่ รองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ วันนี้เราก้าวมาสู่ การเป็นธนบุรีตรัง ที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น พร้อมไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และพร้อมไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมดูแลผู้มารับบริการ

 

 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนา และการรักษาพยาบาลเป็นเป้าหมายหลัก นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์ด้านต่าง ๆ นำมาปรับใช้ในการรักษาโรค นับเป็นโอกาสที่เราจะได้นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับกลุ่มผู้มารับบริการ ที่หลากหลายและตอบโจทย์ ต่อการรักษามากยิ่งขึ้น

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม / จ.ตรัง