HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“ดร.นาที ” มอบวุฒิบัตร ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า

วันที่ 14 ก.พ. 2567 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ กรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้เดินทางไปเป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกอบด้วยกลุ่มสตรี กลุ่มผู้ประกอบการด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า จาก 11 อำเภอ ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 23 คน และได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนำของประเทศ มาให้ความรู้

ดร.นาที กล่าวว่า”ต้องชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ดังที่ทราบทั่วกันว่าจังหวัดพัทลุง มีกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาด้านการทำผ้าต่างๆ เช่นกลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มผ้าบาติก และผ้าทอ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าในผ้าต่างๆ สามารถแข่งขันในตลาดผู้บริโภคได้ จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้การออกแบบและตัดเย็บที่ล้ำสมัยและคงความเป็นภูมิปัญญาเดิมไว้ การพัฒนาความรู้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด”

แสงอรุณ เดชอนันต์/ จ.พัทลุง