HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิอำเภอเบตงเปิดงานสมโภช แห่เจ้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

วันที่ 18 ก.พ. 2567 ที่บริเวณศาลเจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง  จ.ยะลา นายอมร ชุ่มช่วย นายอำเภอเบตง นางกชวรรณ ชุมช่วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานสมาคมพ่อค้าอำเภอเบตง นายชิ่นเม่า แซ่สี่ ประธานมูลนิธิอำเภอเบตง นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และคณะกรรมการสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตง ร่วมเปิดงานสมโภช และแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.67 โดยในช่วงเช้าได้ทำพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม เป็นการเปิดงานสมโภช และแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2567 อย่างเป็นทางการ โดยมีพ่อค้าประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ต่างมาร่วมเปิดงานและขอพรเทพเจ้าขอให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว ส่วนผู้ที่มีอาชีพด้านการค้าขาย ก็ขอให้การค้าขายดี มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่างเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานสมาคมพ่อค้าอำเภอเบตง เปิดเผยว่า มูลนิธิอำเภอเบตง ร่วมกับโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จัดงานสมโภช และแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอเบตง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอเบตงสืบไป ภายในงานมีพิธีไหว้เจ้า กินเจ พิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง พิธีปีนบันไดมีด พิธีสะเดาะเคราะห์ การแสดงบนเวทีของนักเรียน การร้องเพลงการแสดงของสมาคมต่างๆ และการจัดร้านค้า “จงฝานำโชค” เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของเชื้อสายไทย-จีนให้คงอยู่สืบทอดกันต่อไป ประการสำคัญยังเป็นการสืบทอดพิธีกรรมการไหว้เจ้าซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งยังเป็นการสักการะขอบคุณองค์เทพเจ้าที่คอยดูแลทุกข์สุข และป้องกันภัยอันตรายแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังอำเภอเบตงด้วย


เจษฎา สิริโยทัย  /จ.ยะลา