HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลนครตรังติดตั้งเสา POST TOP เพิ่มแสงสว่าง

วันที่ 11 ก.ค. 2566 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรัง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนนกันตัง สืบเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนกันตัง มีอายุใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี ทำให้ตัวโคมส่องสว่างมีสภาพทรุดโทรม โคมไฟบางโคมชำรุดและหลอดขาด ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ

 

ดังนั้นเทศบาลนครตรัง จึงปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนกันตัง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับถนนกังตัง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ และประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรยามค่ำคืน ลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรม โดยดำเนินการจากแยกกันตังถึงแยกวัดแจ้ง เปลี่ยนจากเสาเดิมเป็นการติดตั้งเสา POST TOP สูง 12.00 เมตร จำนวน 25 ต้น

 

ทั้งนี้การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนนั้น ถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลฯ ซึ่งจะต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน รวมทั้งการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับเรื่องการตัดตกแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และมีความสวยงามตลอดเส้นทาง.

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม / จ.ตรัง