HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวสงขลามาร่วมพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา

วันที่ 13 ก.ค.  2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อค่ำวานนี้ (12 ก.ค. )  ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สงขลา ได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน ในงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาปี 2566 โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา ผู้บริหารสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา รวมทั้งประชาชนชาวสงขลามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

 

 

 

โดยในพิธีมีพระภิกษุปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส และพระจากวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ เดินทางมาทำพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน โดยใช้ดวงเทียนอยู่ในถ้วยแก้ว มาใช้ในพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา โดยผู้ที่มาร่วมพิธีจะเดินตามหลังขบวนพระ และสามเณรไปโดยรอบ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกวนอูที่อยู่ใกล้กัน จำนวน 3 รอบ และมีพระ สามเณรสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เดินเวียนเทียนจนครบ 3 รอบ

สำหรับพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน เป็นหนึ่งกิจกรรมใน งานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 181 ปี ตลอดจนเพื่อร่วมสืบทอดพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวสงขลา

จรัส  ชูศรี / จ.สงขลา