HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวเลยเฮ อช.ภูกระดึง ถูกขึ้นทะเบียนรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว

จากเมื่อวันที่ 28 ม.ค.66 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย มีการประชุมการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยมีคณะประเมินพิจารณาจากผู้ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย MS.ลัดสะหมัย สิละวง DR.โรเบิร์ด มาสเตอร์ และนายทวี หนูทอง รวมทั้งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอภูกระดึงและนายศุภมิตร จารุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายอิดสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแหงชาติภูกระดึง พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนร่วมกว่า 70 คน ร่วมด้วย

 

 

มาวันนี้ 29 ม.ค.66 คณะผู้ประเมินฯได้เดินเท่ขึ้นพิชิตยอดภูกระดึง บนความสูง 1,328 เมตร อช.ภูกระดึงมีลักษณะพิเศษทางธรณีสัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น คือ มีลักษณะของภูเขาหินทรายยอดตัด (mesa) ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของทางน้ำผ่านเนื้อหินภูเขาที่มีความคงทนต่างกัน กลายเป็นลักษณะของภูเขายอดราบ ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน โดยจะเดินขึ้นภูกระดึง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เพื่อศึกษาระบบนิเวศด้านต่างๆ ประเมินพื้นที่ชมแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ หน้าผาต่างๆ ได้แก่ผาหมากดูก ผาเหยียบเมฆ ผาแดงและผาหล่มสัก ชมสภาพป่าปิดที่บริเวณคอกเมย ถึงน้ำตกธารสวรรค์ เพื่อพิจารณายกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กรมอุทยานแหงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

 

 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2566 ประกาศขึ้นทะเบียนรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียน 3 แห่งได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติภูกระดึง แห่งที่ 57 เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ในความงามและศักยภาพของไทย.

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย