HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดเลย น้ำโขงปิ่มตลิ่ง เตือนประชาชนป้องกันภัย

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากกู้ชีพกู้ภัยเลย จุด เทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย ว่า ระดับแม่น้ำโขงที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา อ.เชียงคาน จ.เลย เวลา 07.00 น.ระดับน้ำวัดได้ 14.10 ม. เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 1.84 ม.ต่ำกว่าตลิ่ง เพียง1.90 ม. ส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆที่ตลิ่งต่ำกว่านี้ระดับน้ำโขงปิ่มชิดฝั่งแล้ว หลายแห่งเหลือเพียง 80 ซม.ก็จะล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบไปยังลำน้ำสาขาในเขต อ.เชียงคาน

โครงการชลประท่านเลย รายงานว่าวันเดียวกันนี้ สถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดเลย ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 15 แห่ง มีน้ำ 84 ล้าน ลบ.ม. (68%)ถือว่ามีน้อยกว่าปีที่แล้ว (ส.ค.65 มีน้ำ 74%) โดยอ่างน้ำหมาน มีน้ำ 19 ล้าน ลบ.ม. (74%) แนวโน้มลดลง อ่างน้ำเลย มีน้ำ 23 ล้าน ลบ.ม. (65%) แนวโน้มเพิ่มขึ้

 

 

 

นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน แจ้งว่า ได้รับหนังสือจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง พบว่ามีปริมาณฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และบริเวณแขวงบอลิคำไซ ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 10-15 สิงหาคม 2566 สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น 2.50-3.50 เมตร ด้านการแจ้งเตือนภัย นั้น ทางอำเภอฯได้แจ้งไปยังส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ สมาคม ชมรมกู้ภัยในพื้นที่ ออกตรวจ กำชับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพในแม้น้ำโขง ชาวประมง ต่างๆเพิ่มความระมัดระวัง เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงภัย เพื่ออพยพทรัพย์สิน ส่งของขึ้นบนที่สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว.

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว  จ.เลย