HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หมาเห่าใบตองแห้ง ผู้บริหารเมืองพัทยาวาดฝันหรู คลองสวย น้ำใส นำเสนอซ้ำซากนับสิบรอบ แต่พบปัญหาใหม่ผุดตลอดแนวคลอง พัทยาใต้ ชาวบ้านสงสัยยุคสมัยนี้เมืองพัทยาทำได้เพียงการ ปชส. ขณะที่การปฏิบัติจริงยังไม่เกิดให้เห็นเป็นรูปธรรม

หลังเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในปี 2554 ซึ่งขณะนั้นนายเชาวิตร แสงอุทัย ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางละมุง ซึ่งจากการหารือร่วมกับเมืองพัทยาพบว่าปัญหาหลักคือเส้น ทางระบายน้ำอย่างคลองพัทยาใต้ มีปัญหาการบุกรุกตลอดแนวริมคลองทำให้คลองเกิดความคับแคบและน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก กระทั่งต่อมาได้มีการออกคำสั่งรื้อถอนอาคารเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการพัฒนาขุดลอกคูคลองให้มีระดับความลึกและไร้เศษสสิ่งปฏิกูลที่มากีดขวางเส้นทางของน้ำ โดยพบว่ากรณีนี้สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามปัญหาคลองพัทยาใต้ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพิจารณางบประมาณขยายทางน้ำให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติ และแผนการพัฒนาให้เป็นแหล่งสันทนาการแห่งใหม่ ตามสโลแกน “คลองสวย น้ำใส” แต่ปรากฏว่าสภาพปัจจุบันจากการที่ นายเมธากฤษณ์ สุนทรรส อดีตประธานชุมชนวอล์กกิ้งสตรีท นำคณะสื่อมวลชนลงสำรวจสภาพข้อเท็จจริงของคลองพัทยาใต้ กลับพบว่าเริ่มกลับมามีสภาพที่ถูกปล่อยทิ้งไร้ความใส่ใจในการแก้ไขปัญหา แม้เรื่องนี้จะมีการร้องเรียนและแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายบริหารหลายครั้ง แต่ก็ไม่พบว่ามีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด จะมีก็แต่เพียงการรับปากไปแบบลมๆแล้งๆ เหมือนหลายโครงการที่ผลสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไข แม้จะมีการวางแนวทางที่ชัดเจนไว้แล้วตั้งแต่ยุคนายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา แต่การติดตามขยายผลและการสานต่อการแก้ไขปัญหากลับถูกดองไร้การสานต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 

 

​สำหรับ “คลองพัทยาใต้” แม้จะมีการขยายทางระบายน้ำบริเวณปากทางเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรับน้ำได้มากขึ้นก่อนปล่อยไหลลงสู่ทะเล แต่เมืองพัทยาคงลืมคิดไปว่าสภาพตลอดแนวคลองมีการต่อท่อน้ำทิ้ง รวมทั้งสิ่งปฏิกูล เศษอาหาร และของหมักหมม รวมทั้งขยะจำนวนมากลงสู่คลองมากมาย ดังนั้นเมื่อมีการเปิดประ ตูเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลก็กลับกลายเป็นว่าเมืองพัทยาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพน้ำทะเลมีมาตรฐานที่ตก ต่ำลง กรณีนี้ฝ่ายบริหารร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายภาพส่วนโดยมีคำสั่งให้ทำการสำรวจและสั่งให้แก้ไขพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด แต่สุดท้ายผ่านวันเวลามานานนับเดืนอการแก้ก็ไม่เกิดขึ้น ขณะที่การสร้างอาคารและสะพานล้ำแนวคลองที่เมืองพัทยาเคยมีคำให้ปิดการใช้และเตรียมดำเนินคดี แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เข้าตำรา “หมาเห่าใบตองแห้ง” จริงๆ

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี