HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานนวัตกรรมระดับโลก

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานนวัตกรรมระดับโลกของพันธมิตรใหม่ NEW COPARTNER GLOBAL INNOVATION ACTION โดยมี พล.ต.ต นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา นายสุรชัย แซ่ย่าง นายกสมาคมสุดยอดนักธุรกิจไทย-ไห่หนาน Mr.Xin Li กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรีนิวเอเบิล จำกัด นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนร่วมการประชุมกว่า 5,000 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานนวัตกรรมระดับโลกของพันธมิตรใหม่ NEW COPARTNER — GLOBAL INNOVATION ACTION ที่จัดโดย GRAND FAN GROUP ซึ่งมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ชาวจีนกว่า 5,000 คน ที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ยุติลง ประเทศจีนและประเทศไทยเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนาน มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างยาวนาน โดยมีจุดประสงค์ในการ “แบ่งปันกระแส แบ่งปันความเท่าเทียม และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือธุรกิจและเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ

ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของคณะทัวร์ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีการจัดเพิ่มกำลังตำรวจกว่า 200 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ณ จุดท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้มีความราบรื่นในระหว่างการศึกษาดูงานในจังหวัดชลบุรี และสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ในเวลา 6 วัน 5 คืน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวจีนกว่า 5,000 คน ประเมินว่าการจัดประชุมช่วง 6 วันจะสร้างเงินสะพัดให้จังหวัดชลบุรี หลายพันล้านบาท