HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เรือนจำกลางนครราชสีมา เปิดบ้าน OPEN HOUSE สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา นายจรูญ นาคแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคม โดยมี นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำในพื้นที่ใกล้เคียง และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเปิดโครงการ

 

 

 

 

 

เรือนจํากลางนครราชสีมา จัดทำโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส คืนคนดีสู่สังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ และสังคมภายนอก ได้เห็นถึงศักยภาพ ทักษะความสามารถของตลาดแรงงานของผู้ต้องขัง และให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ และด้านการศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพให้กว้างไกล เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโลกอาชีพอย่างหลากหลาย และตรงตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเป็นการทำให้ตลาดแรงงานเข้าสู่ภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา เปิดเผยว่า เรือนจำกลางนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดอบรมฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในสาขาต่างๆ อาทิ การฝึกวิชาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างฝ้าเพดาน งานศิลปะ งานไม้แกะสลัก งานไม้เฟอร์นิเจอร์ การทำอาหาร การทำขนม การทำเกษตรอย่างพอเพียง และหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ทางเรือนจำกลางนครราชสีมายังได้ประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาแนะแนวอาชีพให้กับผู้ต้องขัง พร้อมทั้งเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งที่เหมาะสมจากผู้ต้องขังที่มีความพร้อม และมีความต้องการหางานทำ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพที่สุจริต เลี้ยงตัวเองได้ และอยู่ร่วมสังคมได้อย่างปกติสุขได้อย่างแท้จริง.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์ วงศ์สารสิน ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา