HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิสว่างคีรี จัดทำบุญ งานประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาดครั้งใหญ่

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม บ้านนาหนอง ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี” ทำบุญงานประเพณีโปรยทานทิ้งกระจาด “ ประจำปี 2566 มีพล.ต.ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสมาคมพ้อค้า หอการค้า องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า มูลนิธิ สมาคม ชมรมกู้ภัย และ ประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก

 

 

 

 

 

นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานมูลกรรมการบริหาร มูลนิธิสว่างคีรีธรรม กล่าวถึงการจัดงานรายงานครั้งนี้จัดขึ้น 2 วันคือระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 วันที่ 19 สิงหึคมฯ ประกอบด้วยกิจกรรมและ ประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้า มาประทับยังปะรำพิธี ประกอบพิธีเชิญโคมทีกงเต็งขึ้นสู่ยอดเสาและอัญเชิญกระถางธูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ที่ประทับ พิธี สวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์อัญเชิญพระพันองค์ เพื่อเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้ พิธีลอยกระทงที่แม่น้ำเลย และเชิญวิญญาณไร้ญาติ เพื่อไปบำเพ็ญกุศล และรับแจกทานที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรม พิธีสวดมนต์เวียนดอกบัว

 

 

 

ส่วนวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ประกอบพิธีสวดมนต์ ถวายของไหว้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (จำก่ง) ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป พิธีทางศาสนา พิธีคำนับเหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติ ร่วมรับประทาร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ร่วมแจกสิ่งของ เครื่องอุปโภค -บริโภค ของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับประชาชนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ จำนวน 2567 ครอบครัว เป็นอันเสร็จพิธีในปีนี้.

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย