HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อุทยานแห่งชาติฯ เตรียมเปิดการท่องเที่ยวพักแรมบนยอดภูกระดึง และกิจกรรม วิ่งเปิดภู ดูเขา รักกัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 กันยายน 2566 นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า ตามที่ได้มีการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี 2566 ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัย ต่อการท่องเที่ยว มีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรม หรือการอนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยให้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566-30 กันยายน 2566 เป็นเวลา 4 เดือน นทท.จะได้พิชิตยอดภูกระดึงบนความสูง 1,288 เมตร

 

 

 

 

นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า ภูกระดึง เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย และของประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวคาบ 3 ปี 2564-2566 เฉลี่ย 60,000 คนต่อปี ซึ่งทางอุทยานฯได้จำกัดจำนวน นทท.ไว้ 2,000 คนต่อวัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ที่ต่างเฝ้ารออยากจะไปพิชิตภูกระดึงสักครั้งในชีวิตและผู้ที่เคยมาสัมผัสแล้วก็อยากมาอีก สำหรับฤดูการท่องเที่ยว 2567 จะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลา 8 เดือน ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้น เรามีมาฝาก…สำหรับปีนี้ใครที่วางแผนจะมาเที่ยวภูกระดึง จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นโดยนทท.สามารถ จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน สามารถจองบ้านพักและเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ที่เว็บไซต์ nps.dnp.go.th หรือโทรศัพท์ 0-4281-0834 เมื่อถึงวันเดินทางเข้ามาก็ต้องชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะที่ด่านตรวจ 1 ติดต่อฝากยานพาหนะที่ด่านตรวจ 2 ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และจ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข 4 ต่อด้วยการลงทะเบียนขึ้นเขาและยื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ 3 จากนั้น ก็เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึง ในวันหยุด อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00น.วันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น.ในส่วนของเต็นท์ ที่นอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใครที่ไม่มีก็สามารถจองผ่านเว็บไซต์ nps.dnp.go.th แนะนำว่าอะไรจองได้ก็จองก่อน ดีกว่าไปจองที่หน้างาน เดี๋ยวของจะมีไม่พอ แต่ถึงจะมีไม่พอ ร้านค้าต่าง ๆ ก็มีอุปกรณ์เหล่านี้ไว้บริการ ราคาสามารถถามไถ่กันได้เลย นอกจากนี้ไม่มีอะไรน่าห่วง ปล่อยตัวปล่อยใจเรียนรู้และสนุกไปกับธรรมชาติบนภูกระดึงให้เต็มที่ เก็บเกี่ยวความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ตลอดจนใช้เวลานี้จดจำความช่วยเหลือที่คนข้าง ๆ หยิบยื่นให้ ไว้เป็นความประทับใจที่นึกถึงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สุขในใจเมื่อนั้น

 

 

และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ม.ค.66 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย มีการประชุมการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยมีคณะประเมินพิจารณาจาก ผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย MS.ลัดสะหมัย สิละวง DR.โรเบิร์ด มาสเตอร์ และนายทวี หนูทอง รวมทั้งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอภูกระดึงและผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแหงชาติภูกระดึง พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนร่วมกว่า 70 คน ร่วมด้วย พร้อมเดินขึ้นพิชิตยอดภูกระดึงเพื่อสำรวจประเมิน ฯ ในวันที่ 29 ม.ค.2566 และผลการประเมินออกมาแล้ว โดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 34 ณ เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาให้การรับรองและการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (17th AMME) ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

 

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันรับรองผลการประชุมการขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นอุทยานมรดกอาเซียน ลำดับที่ 57 อย่างเป็นทางการ เป็นลำดับที่9 ของประเทศไทยแล้ว ดังนั้น ในวันที่ 1 ต.ค.2566 นี้ ทางอุทยานฯร่วมกับอำเภอภูกระดึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นมรดกอาเซียน และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพิชิตภูกระดึงอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม วิ่งเปิดภู ดูเขา รักกัน ในวันดังกล่าวอีกด้วย.

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผุ้สื่อข่าว จ.เลย