HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ยิ่งใหญ่ตระการตา ชลบุรี เปิดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 9

(8 ก.ย.2566) นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์”ครั้งที่9 โดยมีนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา
เขาชีจรรย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่า ชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่มีความหลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความประทับใจได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนลับขอบฟ้า นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนพิเศษ เพื่อให้การเดินทางมาท่องเที่ยวมีความหมายยิ่งขึ้น ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่จดจำ รวมทั้งนำเสน่ห์ และความงดงามของวิถีวัฒนธรรม มาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดงานแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว  โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อสักการบูชา
พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9

 

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานในปี 2566 นี้ กำหนดให้มีขึ้นในวันที่  8 – 9 กันยายน โดยในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมประทีปจากชุมชนต่าง ๆ ส่วนในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน ในเวลา 19.00 น. จะได้ชมการแสดงโขนกลางแปลง
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “เล่ห์ร้ายอุบายยักษ์”  ที่มีนักดนตรี นักพากย์และผู้แสดงรวมกว่า 100 ชีวิต ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ หมุนเวียนให้ได้ชมกันตลอด นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี

ด้าน พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์  ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขา
ชีจรรย์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุ
พระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีคาดหวังว่าการจัดงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า
เขาชีจรรย์”
จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ และปลุกกระแส
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรีต่อไป