หลวงพ่อช้าง มอบรถกระบะตรวจการณ์ ตกแต่งพิเศษ มูลค่า 1,500,000 บาท แก่ ตำรวจหน่วยปฎิบัติการพิเศษ (นปพ.)

วันที่ 9 ก.ย.66 พระครูปลัดธรรมานุวัตร,ดร. (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา มอบรถกระบะตรวจการณ์ ตกแต่งพิเศษ มูลค่า 1,500,000 บาท แก่ ตำรวจหน่วยปฎิบัติการพิเศษ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

โดยมี พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รอง ผบก. นายประชา คล้ายสิงห์ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา/ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นายมานัส โท้เป๋า ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.เมืองฯ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ภ.จว.ฉช นายเจริญ มหาโภคา รองประธาน กต.ตร./ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ภ.จว.ฉช นายธนิต เสริมชีพ รองประธาน กต.ตร.เมืองฯ และคณะกต.ตร. ร่วมรับมอบ ณ ลานหน้าวัดจุกเฌอ อ.เมืองฉะชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา