HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ที่แรกที่เดียวในไทย วังน้ำเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานเซฟตี้โซน กรมการท่องเที่ยว รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ขญ.4) บ้านคลองปลากั้ง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ดร.ธนันทร์กฤศ ศุภประเสริฐชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน น.ส.เล็กคนางค์ ศิลลา นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ทีมงานกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว นายกิตติชัย รุ่งไพบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับสู่พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) “ Environmental Protection : ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

โดยมี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองทราย บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านสวนห้อม บ้านคลองปลากั้ง และบ้านวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 100 คน ซึ่งกรมการท่องเที่ยว มาให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับสู่พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) “ Environmental Protection : ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ให้เป็น 1 ใน 5 ของประเทศ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย มุ่งหวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แห่งแรกที่ต้องมาเยือนในช่วงฤดูหนาวนี้

 

 

 

 

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เล็งเห็นว่า การส่งเสริมต้นแบบของพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ ดังกล่าว จะทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับในการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี จึงได้ดําเนินการโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สําหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ที่มุ่งเน้นในเรื่อง ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

ขณะที่จะเริ่มดําเนินการในพื้นที่นําร่องต้นแบบ 5 พื้นที่ด้านการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง และพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า เป็นต้น สำหรับพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เหมาะสมในด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ จึงได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ในกิจกรรม ครั้งนี้.

 

 

 

 

 

วิทยา สกลเจริญ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา รายงาน