นายอำเภอคลองเขื่อน เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้าน

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ กาลแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวนฤมล โพธิ์ทอง ปลัดอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองเขื่อน ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลก้อนแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก สื่อโซเชียล กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้าน ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลปรากฏ

ดังนี้
1. พบว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้าน จำนวน 1 ครัวเรือน เนื่องจากบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม ไม่ได้มีการถมดินให้สูงขึ้น เหมือนพื้นที่ข้างเคียง เมื่อถึงฤดูฝน จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้าน
2. อำเภอคลองเขื่อนร่วมกับ อบต.ก้อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ก้อนแก้ว จะดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินข้างเคียงจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยจะดำเนินการขุดคูน้ำในพื้นที่ของตน ให้มีความลึกมากขึ้นเพื่อรองรับน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ของผู้ได้รับความเดือดร้อน
ผลการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงยุติเรื่อง อำเภอคลองเขื่อน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอคลองเขื่อน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องแทนพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยครับ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา