บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวยากจนในหมู่บ้าน

วันที่ 13 ก.ย.66 ผู้ใหญ่มานัส โท้เป๋า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผู้ช่วยอนันต์ วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยธีรวัฒน์ ศิริรักษ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวยากจนในหมู่บ้าน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขาดรายได้ในช่วงฤดูฝน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา