HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 42

วันที่ 19 ก.ย.2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะจากหอการค้าจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมานำเสนอรูปแบบการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 42

โดยการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 42 กำหรดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยตั้งเป้าหมายร่วมกับภาครัฐ และเอกชน คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัว เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นทางออกในการฟื้นเศรษฐกิจจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้อีกมาก โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์

ตลอดจนกลุ่ม Talent ต่างๆ จากทั่วโลก มาทำงานและพักอาศัยระยะยาว ซึ่งจะสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกมหาศาล เป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในปีหน้าโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี