เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลท่าพลับบ้านโพธิ์ น.ส ปรัชชาวดี(โอปอ)สัจจาพิทักษ์กุล เบอร์2 โดยจะมีการเลือกตั้งใน วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-15.00 น.

วันนี้ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.อำเภอบ้านโพธิ์ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา แทนผู้ใหญ่คนเดิมที่ลาออกเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 คนด้วยกัน และมีการจับเบอร์ผลการจับเบอร์ปรากฏว่า นายภาณุมาศ เจริญสมสกุล จับได้หมายเลข(1)ส่วน น.ส ปรัชชาวดี(โอปอ)สัจจาพิทักษ์กูล จับได้หมายเลข( 2)

น.ส #ปรัชชาวดี #สัจจาพิทักษ์กุล #เบอร์2 #ดีกรีปริญญาตรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตน ตนมีความตั้งใจที่จะลงรับใช้พี่น้องประชาชนหมู่ 2 ตำบลท่าพลับด้วยหัวใจอันแน่วแน่และจะทำให้สุดด้วยความรู้ความสามารถเพราะตอนเป็นคนเกิดที่นี่โตที่นี่ทราบปัญหาดีมาโดยตลอดถ้าตนได้รับโอกาสคงจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนหมู่ 2 ตำบลท่าพลับได้เป็นอย่างดี โดยใช้สโลแกนว่า..#ใจถึง #พึ่งได้ #พร้อมพัฒนาชุมชน คนท่าพลับหมู่ 2 ในอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 15.00 น.เป็นวันเลือกตั้ง ตนจึงอยากฝากถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหมู่ 2 ตำบลท่าพลับ ได้โปรดให้การสนับสนุน (โอปอ) น.ส #ปรัชชาวาดี #สัจจาพิทักษ์กุล ลูกหลานของท่านด้วยนะครับ #เบอร์2 #เบอร์2 สำหรับหมู่ 2 ตำบลท่าพลับ มีประชากรรวมประมาณ 400 คน
#ส่วนนายวิชาญ #สัจจาพิทักษ์กุล บิดาของผู้สมัคร #เบอร์2 ก็ได้ฝากวิงวอนขอให้พี่น้องชาวตำบลท่าพลับได้โปรดสนับสนุนลูกสาวของตนด้วยเพราะมีความตั้งใจสูงมีความรู้ ความสามารถ ที่จะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน #รู้ปัญหา #อาสามารับใช้ #พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนหมู่2 #ตำบลท่าพลับ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา