HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบช.ภ. 2 ผุดไอเดียเจ๋ง เสริมเขี้ยวเล็บ ความรู้ภาษาจีนให้แก่ตำรวจและครอบครัว แถมยังให้ทุนลูกตำรวจไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน “ฟรี”

ด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 ได้นำนโยบาย ผบ.ตร. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจ โดยเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ ภ.2 เป็นพื้นที่ภาคตะวันออก มีคนต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยว และลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจีน ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบาย ฟรีวีซ่า ให้คนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 30 วัน โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสื่อสารให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก อำนวยความยุติธรรม ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือมาใช้ชีวิตบั้นปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก ของประเทศไทย

โดยเฉพาะลูกของตำรวจซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ในการสนับสนุนตำรวจให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ หากมีความรู้ด้านภาษาจีน ก็จะได้รับการคัดเลือกพิจารณาให้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของโรงงาน และได้รับเงินที่สูงขึ้นกว่าพนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาจีน ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตำรวจและครอบครัว ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้ประชาชนมีความสงบสุข ตามวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.2 ที่ว่า “ความสำเร็จของงาน คือความสงบสุขของประชาชน”

 

โดยเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66 ตำรวจภูธรภาค 2 ได้กำหนดให้มีพิธีลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ประเทศจีน เพื่อประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน
แก่ตำรวจและครอบครัว โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้
ช่วงที่ 1 ศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 8 พ.ค.- 31 ก.ค.66) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจและครอบครัว จำนวน 136 ราย
ช่วงที่ 2 เดินทางไปเรียนซัมเมอร์ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน (ระหว่างวันที่ 10 – 29 ก.ย.66) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ลูกตำรวจตำรวจที่ผ่านการเรียนภาษาจีนออนไลน์ จำนวน 11 ราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ดูแล ปกครองน้องๆ ลูกตำรวจ จำนวน 5 ราย รวมทั้งหมด 16 ราย โดยทุกคน บินฟรี เรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี เดินทางฟรีทุกการเดินทาง
ต่อมาในวันที่ 13 ก.ย. 66 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 พร้อมคณะ ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมชมการเรียน การสอน ความเป็นอยู่ ของลูกตำรวจ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน ซึ่งน้องๆ ลูกตำรวจได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยการศึกษาทางวัฒนธรรม การร้องเพลง การทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาจีนได้อย่างเข้าใจง่าย และได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานตำรวจของรัฐบาลเมืองเซี๊ยะเหมิน และมณฑลฝูเจี๊ยน ประเทศจีน แลกเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนะธรรมซึ่งกันและกัน

โดยได้จัดให้มีพิธีรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับลูกตำรวจทั้ง 11 คน และนายตำรวจทำหน้าที่ปกครอง 5 คน ที่มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ประเทศจีน ในวันที่ 15 ก.ย. 66 ซึ่งเลขาธิการพรรคแห่งมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ประเทศจีน และผู้นำของส่วนราชการในประเทศจีนหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม ต่างพูดในทำนองเดียวกันว่า คนจีนที่ไปลงทุนในประเทศไทย มีความต้องการคนไทยที่มีความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างมาก โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดี ทำให้คนไทยมีความรู้ด้านภาษาจีนมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมด้านการลงทุน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนการให้ความรู้ด้านภาษาจีนกับลูกตำรวจในรุ่นต่อๆไป อย่างต่อเนื่อง