สุดเจ๋ง ศุภมาส อิศรภักดี มอบใบประกาศนียบัตรแก่ วท.ฉะเชิงเทรา คว้ารางวัลเกียรติยศ ในเวทีนานาชาติ 4 รางวัล

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายสุมิตร คชวงศ์ รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิคม คนงาม ที่ปรึกษา ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกิตติพงศ์ เมธาวิวรรธน์ หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต นายพรรณ โรจนพันธ์ หัวหน้างานวิจัยฯ และคณะทีมงานครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ประจำแผนกวิชาเทคนิคการผลิต นายนิวัตร ศรีคำสุข นางสาวยลนันท์ ชมนาวัง นายประวิทย์ เซ็นหลวง และ นางสาวอัจฉราพร ไวยสัจจา พร้อมด้วย นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต นายจิตติวัฒน์ ลี่ไพฑูรย์ และ นายสุรเดช ดวงเพชร เจ้าของผลงานหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพฤต-อัมพาต Walking robot for rehabilitation of paralysis patient สามารถคว้ารางวัลพิเศษ Special Award จาก Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2566 โดยมี 32 ประเทศ จำนวน 412 ผลงาน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เข้ารับประกาศนียบัตร จาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัย ที่เข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อเนื่อง จากการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สู่เวทีนานาชาติระดับโลก โดยในปี 2566 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยได้คัดเลือก จากผลงานหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพฤต-อัมพาต Walking robot for rehabilitation of paralysis patient ส่งเข้าประกวด และจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ สามารถคว้ารางวัลเกียรติยศ มาได้จำนวน 4 รางวัลคิอ 1.รางวัลเหรียญทอง​ Gold Prize Indonesia Inventors 2.รางวัลพิเศษเหรียญทอง​จาก The Moroccan delegation of inventor and EMSL group ประเทศโมร็อกโก 3.รางวัลพิเศษเหรียญทอง​จากSpecial Award จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศไต้หวัน และล่าสุดคว้ารางวัลพิเศษ Special Award จาก Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา