กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ผนึกกำลังโรงงานอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และชุมชน จัดกิจกรรม อุดสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน ร่วมใจฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำคลอง พลิกฟื้นคืนชีวิ

วันที่ 29 กันยายน 2666 ที่ตลาดน้ำโบราณนตรเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ”อุดสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน” ร่วมด้วย นางสาว ฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /นายเลอสรร สายวาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขต ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม
“อุดสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใสใจชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการดิน น้ำ ลม ไฟ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือให้ภาคอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สนองนโยบาย MIND ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ดำเนินนโยบาย 4 มิติ ที่มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ ดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายดำเนินการใน 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง อยุธยา สระบุรี และปราจีนบุรี โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโครงการ “อุตสาหกรรมรักษ์น้ำคลองนครเนื่องเขต” ซึ่งไหลผ่าน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมวางแผนจะขยายผลต่อไปให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศในอนาคต เพื่อทำให้ชุมชน ประชาชนโดยรอบ เกิดมุมมองที่ดี หวังให้อุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา095-4586437