อบต.เขาไม้แก้วจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 6 ต.ค.66 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานในพิธีมอบหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความสามัคคีในชุมชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

 

ทั้งนี้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวพระราชดำริต่างๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเคช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติ พระราชณียกิจนานัปการ รวมถึงได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาส์นกษัตริย์ ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วม ในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีผู้เข้ารับมอบหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 124 คน

 

นายจำเนียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้ารับมอบ มีจิตใจตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมสมดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน และขอให้พวกเราทุกคน ร่วมกันดูแลพัฒนาตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งเป็นบ้านของเราให้น่าอยู่ มีความสงบร่มเย็น สามัคคี พัฒนาเป็นตำบลที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป เสร็จจากพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี