นักเรียนภูมิใจ ครู วท.ฉะเชิงเทรา เก่งทุกคนโกยรางวัลจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นำมาพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อเร็วๆนี้ ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา / ผอ.สนงอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา / ผอ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (สอศ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ดร.ปรินดา ปานเพชร นายเชษฐา เจริญสุข นายธนาคาร คุ้มภัย และ นายฐาปกรณ์ กองษร ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมไทย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีครูอาชีวศึกษา เข้าร่วมและผลส่งงานเอกสารเชิงแนวคิด เข้าประกวดกว่า 16 ผลงาน ซึ่งครูช่างไฟฟ้ากำลัง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล

 

ดังนี้

1.ดร.ปรินดา ปานเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัล Honor Award หรือ Popular Vote ในผลงาน “เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้าภาคทฤษฎีแบบ Bilingual”
2.นายเชษฐา เจริญสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในผลงาน “หนังสือวิชาดิจิทัลประยุกต์”
3.นายธนาคาร คุ้มภัย และ นายณพัชรพร รื่นเริง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในผลงาน “เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องมือวัดในยานยนต์ไฟฟ้า”
และ 4.นายฐาปกรณ์ กองษร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในผลงาน “ชุดทดลองงานท่อร้อยสายแบบพกพา”
ผู้ชนะการประกวด ได้ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ บนเทวี จาก นางปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง ของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เรียนกับครูที่มีความคิดก้าวหน้า พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อลูกศิษย์ทุกคน ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ.นครนายก
วัชรพล ลักษณลม้าย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา