จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “วันไลออนส์สากลบริการ” ปี66

ผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานคณะกรรมการวัดสมานรัตนาราม ส.อบต.สายัณห์ (จ้อย) ฉัตรมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วหมู่ 9 ประสานกับผู้นำชุมชน ตำบลบางแก้ว นำชาวบ้านมารับถุงยังชีพ,ทุนการศึกษาของนักเรียน จากสโมสรไลออนส์ ภาค 310 C ภูมิภาคที่ 1,2 และ สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “วันไลออนส์สากลบริการ” ปี66

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.66 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในโอกาส “วันไลออนส์สากลบริการ” ปี 2566 จัดโดย สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ ภาค 310 ซี ภูมิภาคที่ 1,2 โดยมี ไลออน ขนิษฐา วรจรรยาวงศ์ ประธานจัดงาน ไลออน สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี ไลออน พรภิรมย์ ศิริปุณย์ นายกสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา และ สมาชิกสโมสรไลออนส์ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโดมท้าวเวสสุวรรณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา

สำหรับ การจัดงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส แจกทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 200 ทุน แจกชุดข้าวสารอาหารแห้ง 400 ชุด มอบแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีสายตายาว และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ แนะนำให้ความรู้ และตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งในเด็ก จัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่มฟรี และแจกพันธุ์ไม้ทองอุไร 600 ต้น แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา