Save คน Save ช้าง ตามนโยบายเชิงรุกของผู้นำเข้มแข็ง นายกอ้วน ท่ากระดาน ไม่เสียน้ำตา ไม่เสียทรัพย์สิน

ท่ากระดานโฉมใหม่ อพปร.ต.ท่ากระดาน จิตอาสา ชุดเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่า กลับเข้าสู่อ้อมกอด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ขสป.) ทุกชุดต้องกระชับการทำงานเชิงรุก ภายใต้นโยบาย ของ “นายกอ้วน” ทรัพย์ทวี กูลสารี นายก อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ปรับยุทธศาสตร์การทำงานให้เป็นการทำงานแบบเชิงรุกคือ รู้เท่าทันพฤติกรรมช้าง หาข่าวแหล่งที่พักของช้าง แล้วทำการผลักดันช้างให้ออกนอกพื้นที่ ส่วนเชิงรับเป็นงานที่ปลายเหตุคือ รอให้ช้างออกมาทำลายชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนแล้วรายงานขอรับการเยียวยา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา