เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 6 ดันเป็น Smart Scout

วันที่ 10 ต.ค.66 ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรืองานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 6 โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ตลอดจนตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ด้วยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้ชื่อกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้อยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ได้พัฒนาทักษะในกิจกรรมลูกเสือ แลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมหารือถึงรูปแบบในการจัดงาน โดยที่ประชุมได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดงาน เช่น การเตรียมความพร้อมในพิธีเปิด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การเลือกตัวแทนกล่าวนำปฏิญาณตน การเตรียมออกค่ายย่อย การจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมการเดินทางไกล ทักษะการผจญภัย การเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเมืองพัทยา มีความมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่ความเป็น Smart Scout ได้อย่างเต็มภาคภูมิและมีประสิทธิภาพได้ตามลำดับต่อไป

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี