หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน ร่วมกับวัดเขาช่องลมจัดการอบรม” การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR “ ให้ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนที่สนใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา14.30น.(11ตุลาคม 2566 )ที่วัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ทางวัดเขาช่องลม โดยพระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตุติโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลมร่วมกับหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน ทำโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัด และประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วย หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างชาวบ้านมาทำบุญภายในวัดหรือพบเหตุนอกวัด ปัจจุบันประเทศไทยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอุบัติเหตุทางถนน หรือโรคประจำตัว เป็นจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสที่จะรอดชีวิต หากพระภิกษุสงฆ์มีความรู้ขั้นพื้นฐาน ในการทำCPR จะสามารถช่วยเหลือญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญภายในวัดหรือประสบเหตุนอกวัดได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยง การช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR (การปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ) และการใช้เครื่อง AED (เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ) จะสามารถช่วยชีวิตได้

โครงการนี้เป็นโครงการพระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตุติโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ได้มองเห็นความสำคัญของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปในการที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน หรือว่าพระสงฆ์ด้วยกันเองในเรื่องการที่ไปพบคนที่หมดสติ หยุดหายใจได้รับรู้ในเรื่องการทำ CPR การใช้เครื่อง AED ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพราะผู้ป่วยที่สลบ หรือหมดสติไป จะมีเวลาแค่สี่นาที ถ้าขาดอากาศหายใจ ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเท่านั้น หากว่าเรามีความรู้ในการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ก็จะทำให้มีโอกาสช่วยผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุให้รอดชีวิตได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราเคยมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เราควรรู้ เพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตกัน พระสงฆ์ได้รับความรู้ และเป็นเรื่องที่ดีต่อสังคม ถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงพระก็สามารถทำ CPR ได้ เพราะว่าเราช่วยเหลือชีวิตได้มีประสงค์สิ่งอื่น ต้องการให้ผู้ป่วยฟื้นชีวิตขึ้นมามีชีวิตรอดปลอดภัยและเกิดศรัทธาในการที่พระสงฆ์ ในการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชีวิตและช่วยเหลือสังคม
โดยทางหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน มีการให้ความรู้ ทางภาคทฤษฎี แล้วก็เป็นช่วงของการปฏิบัติการ CPR และการจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดพบเจอผู้ป่วยหมดสติ จะทำอย่างไร โดยให้พระสงฆ์หรือประชาชนที่ประสบเหตุได้ โทรแจ้ง 1669 และทำการ CPR ผู้ป่วยระหว่างรอเครื่อง AED ซึ่งพระสงฆ์และประชาชนที่เข้าอบรมได้มีความสนใจในครั้งนี้และได้รับความรู้จากอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากและจะได้นำไปใช้ให้ถูกวิธีต่อไป

 

ซึ่งถ้าผ่านมาเจอเหตุแล้วถ้าท่านลงไปช่วยผู้บาดเจ็บฝากทุกท่านถ้าเจออุบัติเหตุช่วยประเมินผู้ป่วยจับชีพจร บาดเจ็บหนักเบาแค่ไหนรีบโทร 1669 ถ้าหมดสติชีพจรไม่เต้นให้รีบปั๊มหัวใจ ด่วน นับ 1-30 อย่าให้ผู้ป่วยขาดอากาศนานเกิน 4 นาทีไม่เช่นนั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้

ชำนาญ/ชลบุรี