รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญปีใหม่ “2566 ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทย” ประเภท จังหวัดที่มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

โดยมี นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา