สมาคมกุ้งตะวันออกไทย แถลงข่าวการจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 ( Thai Aqua Expo 2023) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยสู่ตลาดโลก

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟฉะเชิงเทรา สมาคมกุ้งตะวันออกไทย และพันธมิตรในภาคตะวันออก ได้จัด งานแถลงข่าวการจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023 ) ภายใต้สโลแกน “อนาคตสัตว์น้ำไทย The Future of Thai Aquatic” โดยมีนายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสุทธิ มะหะเลา ประธานจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นายสุภัคกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน, อุปนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย จังหวัดตราด นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ

 

ที่ปรึกษาสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ดร.พิภพ นามสนิท ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดระยอง เกษตรกร และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว
นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวว่า งานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) เป็นงานที่รวบรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่น่าสนใจไว้ในงานเดียว ประกอบด้วย กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง และสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกที่น่าสนใจอย่าง ปูทะเล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำภายในประเทศและตลาดโลก รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้การเลี้ยง และโอกาสในอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการต่างๆ จากผู้ค้าปัจจัยการผลิต และหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดแสดงภายในงาน
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา095-4586436