ผู้ว่าชลฯ ประธานในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเกาะสีชัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเกาะสีชัง พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ กิตฺติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม เจ้าคณะอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน ตามกฏมหาเถระสมาคม ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

 

โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี