HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41

วันที่ 12 ต.ค.66 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายอนุสรณ์ แสงกล้า นอภ.บางน้ำเปรี้ยว ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการ อบต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว

สำหรับ โครงการนี้ ให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์
มาใช้ชีวิตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ ระหว่างวันที่ 4-19 ตุลาคม 2566 โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ รับเยาวชนมาพักด้วย 15 ครอบครัว จำนวน 30 คน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา