สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดมหกรรมคัดกรองสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โถงอาคาร ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงศ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพ “ชาวแปดริ้วสุขภาพดี เริ่มต้นด้วยการคัดกรองสุขภาพ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช โดยมี นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน

 

โดยสำนักงานสาธารณสุขจัดมหกรรมคัดกรองสุขภาพ “ชาวแปดริ้วสุขภาพดี เริ่มต้นด้วยการคัดกรองสุขภาพ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ อาคารโดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมายจำนวน 1,000 คน มีกิจกรรมการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว รอบสะโพก ตรวจความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มหมอพร้อม DID ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา