วัดสมานรัตนาราม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช

(13 ตุลาคม) วันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพรมหา กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ)เจ้าอาวาสวัดสมานฯร่วมกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับชาวบ้านตำบลบางแก้ว โดยมี #นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันสมบัติ สถิต กำนันตำบลบางแก้ว ผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ผญบ.ม.12 ต.บางแก้วผู้แทนวัดสมานฯ นายสายัณห์ (จ้อย) ฉัตรมงคล ส.อบต.ม.9 บางแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดรับการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฯ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา